Ylva-Li 08.jpg

MINDFULNESS - MEDVETEN NÄRVARO


Mindfulness (medveten närvaro) är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi, men de religösa delarna har tagits bort. Buddhismen är den religion som fäster stor vikt vid att utveckla förmågan att vara närvarande i nuet genom meditation och har även bevarat den förmågan. Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till livet, som gör att du kan ta till vara ögonblicket och få tillgång till dina fulla resurser. Det kan beskrivas som ett sätt att vakna upp till livet. Mindfulness är en väg att få tillgång till vår medvetenhet. Vi är ofta upptagna av våra tankar – på vad som skett eller på vad som kommer att ske. Genom mindfulness utvecklar vi vår medvetenhet om vad som händer i våra liv. Mindfulness hjälper oss att skala av saker runt om kring och bara direkt uppleva det som händer just nu.

 

BLIVANDE FÖRÄLDRAR

_MG_7297.jpg

Mindfulness för blivande föräldrar: Förlossnings- och föräldraförberedelse med mindfulness och psykoprofylax.
Att vänta barn och vara nybliven förälder är en omvälvande period. Det är en tid som präglas av förväntan och glädje. Det kan också vara en period av stress, oro samt fysiska besvär hos kvinnan. Med mindfulness blir det lättare att hantera olika känslor och situationer. Det är en ovärderlig kunskap som kan användas såväl under förlossningen som i föräldraskapet, relationer och arbetslivet.
För ett erbjuda även partnern möjlighet att förbereda sig inför förlossningen och föräldraskapet erbjuds en kurs för blivande föräldrar – ”Förlossnings- och föräldraförberedelse med mindfulness och psykoprofylax”. Den kursen är ett sätt att introducera ett mindfulnessbaserat förhållningssätt inför födandet och föräldraskapet.
Kursen riktar sig till båda föräldrarna och mindfulness kan hjälpa dig som partner att vara närvarande och på det sättet ge ett bra stöd till den födande kvinnan. Det ger dig även en möjlighet att hantera din egen förlossningsupplevelse. Men kanske framför allt kommer du ha glädje av mindfulness i din roll som förälder. Självklart är du som ensamstående varmt välkommen. Om du vill kan du ta med en person som gör dig stark och trygg som kanske kommer vara med dig på förlossningen och/eller leva nära barnet.
Målet med kursen är att ni ska känna trygghet och tillit inför förlossningen samt att ni ska vara rustade med mer inre styrka inför det livslånga äventyret som föräldrar! Mindfulness behöver läras både på det intellektuella planet samt genom praktik. Kursen är en upplevelsebaserad kurs där själva utövandet av mindfulness står i fokus. Kursen berör också en ny familjs behov och hur mindfulness kan vara värdefullt under denna period.

 
y-12.jpg

FÖR LIVET

Mindfulness (medveten närvaro) kan beskrivas som att vara naturlig – att vara medveten om vem och vad du är. Det är användbart genom hela livet till exempel i arbetslivet, relationer och föräldraskapet. Att introducera medveten närvaro i livet ger oss möjlighet att uppleva livet som pågår här och nu precis som det är. Med mindfulness tränar vi sinnet att vara i nuet  och på så sätt uppleva mer balans och sinnesro. Träningen gör att du kan fördjupa din koncentrationsförmåga och blir mer fokuserad. Vilket är bra i situationer där du känner dig stressad och pressad. I dagens samhälle där många upplever höga krav i arbetslivet är det en bra metod att kunna använda i det dagliga livet.