©2020 Producerat av Wästerås - en lokal mediebyrå

KURSER

Verksamhetens fokus är att introducera ett mindfulnessbaserat förhållningssätt som är användbart genom hela livet och ge möjlighet till avslappning och stressreduktion. Är du intresserad av någon kurs eller önskar enskild konsultation med mindfulness för stresshantering eller inför födandet är du välkommen att höra av dig via e-mail: info@ylva-li.com

Dagens moderna samhälle med framsteg av olika slag ger oss inte odelad lycka. Vår livsstil med framgång och välstånd leder till att vi ständigt är upptagna med saker som sker i den yttre världen. Det är en hög stressnivå och ett ökat tempo med en tillvaro som präglas av aktiviteter och prestationskrav som kan vara svåra att hantera. Många barn och ungdomar har en ökad psykisk ohälsa och känner en stor press. Småbarnsföräldrar upplever att det är svårt att få tiden att räcka till och få ihop livspusslet. Många människor idag är i behov av återhämtning och vila mer än någonsin.

Vi behöver få utrymme att lyssna mer inom oss själva. Mindfulness (medveten närvaro) och yoga är en väg att hitta balans och harmoni i livet.